Fibromyalgie

Fibromyalgie oftewel weke delen reuma valt onder de categorie gewrichtsaandoeningen, maar is een combinatie van diverse klachten. Omdat deze klachten zo uiteenlopend kunnen zijn, is het lastig om er grip op te krijgen. Het is voor een ieder persoonlijk wat fibromyalgie betekent voor het dagelijks leven. Wat fibromyalgie kenmerkt is aanhoudende pijnklachten in het lichaam van pezen, spieren en banden, waarbij er verzuring optreedt rondom de gewrichten.

Er bestaan nog geen specifieke tests waarmee fibromyalgie kan worden aangetoond. De diagnose wordt gesteld door andere aandoeningen uit te sluiten en het aantal gevoelige punten in het lichaam (tenderpoints) te inventariseren. Er is geen genezing voor fibromyalgie, maar klachten dienen in kaart te worden gebracht en stuk voor stuk behandeld te worden om de pijn en het effect op het dagelijks leven zoveel mogelijk onder controle te houden.

Naast dat het klachtenpatroon persoonlijk is, is de intensiteit van de pijn ook verschillend per dag en per persoon. De één kan een aanraking niet verdragen en een ander ondervindt daar geen pijn van. Al met al is fibromyalgie lastig te diagnosticeren, maar vooral lastig om mee te leven.

Pijn in het lijf op een aantal herkenbare punten is een symptoom dat vaak voor komt. Onderstaand een plaatje van deze tenderpoints:

Naast pijn zijn chronische vermoeidheid, stijfheid en krachtverlies de meest voorkomende symptomen.

Wat de oorzaak van fibromyalgie is, is nog onbekend. Ik heb me suf gelezen en vind steeds meer mogelijke oorzaken (om moedeloos van te worden!) In de literatuur worden bijvoorbeeld de volgende mogelijke oorzaken genoemd:

 • Langdurige psychische stress of fysieke overbelasting.
 • Een virale of bacteriële infectie.
 • Een zware bevalling.
 • Erfelijkheid.
 • Meer zenuwcellen in de tenderpoints.
 • Normaal gesproken sturen de hersenen samen met hormonale klieren de spieren aan. Bij fibromyalgie zou deze samenwerking verstoord zijn.
 • Dat het mechanisme dat prikkels filtert niet goed werkt.
 • Andere manier van het verwerken van pijnprikkels.

Een interessant onderzoek dat ik heb gelezen gaat over verzuring, waarbij wordt aangegeven dat het milieu in weefsel te zuur is bij fibromyalgie. Dit heeft tot gevolg dat stofwisselingsprocessen worden geremd. Afvalstoffen ophopen, voedingsstoffen de cellen niet bereiken en herstel daardoor wordt geremd.

Een aantal jaren geleden heb ik een praktijkonderzoek gedaan waar ik onderzoek heb gedaan wat het behandelen van spieren, fascie en zenuwen kan betekenen bij fibromyalgie. Onderstaand een samenvatting van dit onderzoek:

“Het onderzoek:

Het onderzoek start met een uitvoerig intakegesprek met de deelnemers. Tijdens dit gesprek wordt het leven van de deelnemer in kaart gebracht:

 • Wat zijn de klachten.
 • Welke beperkingen worden er ondervonden in het dagelijks leven.
 • Wat is het karakter van de persoon
 • Hoe ziet het leven er uit met betrekking tot gezin, familie, werk, hobby etc.
 • Medische achtergrond.

Na het intakegesprek volgt het onderzoek. We richten ons vooral op het in kaart brengen van de lichaamshouding; kijken naar de stand van de bekken, voeten, schouders etc. Eventuele aangegeven lichamelijke klachten worden hier ook meegenomen.

Na het onderzoek volgen de behandelingen. Een behandeling omvat het voelen en behandelen van triggerpoints in de spieren, doorbloeding in de huidlagen stimuleren, massage zowel klachtgericht als ontspannend.

Naast de behandelingen heb ik met een aantal deelnemers gespard over een link tussen het mentale en fysieke deel, hoe de hersenen prikkels registreren en welke invloed een persoon zelf hier op heeft. Erg interessant en zeker een speler in deze. Leren voelen en balans zijn belangrijk om geen overprikkeling te krijgen (zowel fysiek als mentaal).

De bevindingen:

Uit de intakegesprekken blijkt dat de deelnemers een aantal overeenkomsten hebben:

 • Ze hebben een zorgzaam karakter.
 • Perfectionisme speelt een rol.
 • Ze leggen de lat voor hun zelf erg hoog.
 • Ze het lastig vinden zich emotioneel te uiten.
 • Ze hebben een trauma meegemaakt; fysiek en/of mentaal, recent of al enige tijd geleden. Met trauma bedoel ik een situatie die een overprikkeling heeft veroorzaakt. Dit kan heel divers zijn; bijvoorbeeld een burn out of een vervelende situatie (werk of privé) die lange tijd duurt, maar ook mishandeling (emotioneel/fysiek) of een ongeluk (dit zijn fictieve voorbeelden niet gelinkt aan de groep deelnemers).

Om geen tunnelvisie te krijgen, door mij alleen te focussen op klachten die bij fibromyalgie horen, laat ik de diagnose Fibromyalgie los. Dit betekent dat ik mij op alle klachten richt en bekijk hoe we deze klachten kunnen verlichten. Het is onmogelijk om deelnemers te ontdoen van fibromyalgie, maar we kunnen wel kijken of we voor een aantal klachten verlichting kunnen geven.

Tijdens de behandelingen valt op dat naast de behandeling het gesprek ook zeer belangrijk is; een luisterend oor.

Bij een aantal deelnemers hebben we tevens stretch-/krachtoefeningen ingezet om stijfheid proberen te verminderen. Dit is niet mogelijk geweest bij alle deelnemers omdat dit voor een aantal te gevoelig blijkt.

We zien wisselende resultaten na een aantal behandelingen. Een aantal deelnemers ervaart verlichting en zelfs afname van de klachten, maar er is ook 1 deelnemer die geen verschil heeft ervaren. De klachten die het meest af zijn genomen zijn: stijfheid, vermoeidheid, slaapproblemen, krachtverlies, gevoelloosheid/tintelingen.”

We zien dus dat het stimuleren van de stofwisselingsprocessen een gunstige uitwerking kan hebben. Daarnaast is het een goede optie om te onderzoeken wat de zuurgraad van jouw lichaam is en of ontzuring verlichting kan geven. Dit doe je door je voeding onder de loep te nemen en zoveel mogelijk een zuurgraad te ontwikkelen dat het beste bij jouw fysieke gestel past.

Een goede nachtrust en balans in het leven dragen bij om overprikkeling te voorkomen zowel fysiek als mentaal. Fysieke vitaliteit is daarbij erg belangrijk; zwakke spieren versterken, bindweefsel regenereren, flexibiliteit in bewegingspatronen optimaliseren en bewustzijn creëren inzake de belastbaarheid van het lichaam. Dit verdient maatwerk, want de ene fibromyalgie is de andere niet.

Ik begeleid nu al een aantal jaren cliënten die kampen met fibromyalgie waarbij ik behandelingen geef om stofwisselingsprocessen te stimuleren en we samen werken aan het verbeteren van de fysieke vitaliteit.

Wil je graag weten wat we samen kunnen doen om jouw klachten zoveel mogelijk onder controle te houden en wellicht deels te verhelpen, neem dan gerust contact met mij op of kom naar het inloopspreekuur dat van vanaf 1 juli mogelijk is van 11.30 uur tot 12.00 uur.

logo van Linda Bennink

Close Menu